Proiecte‎ > ‎

“ŞANSE EGALE“ - Proiect finanţat de Cosmote

postat 14 mai 2013, 05:05 de Site Autism Baia Mare   [ actualizat la 21 aug. 2013, 13:56 ]
“ŞANSE EGALE“
Proiect finanţat de Cosmote în cadrul campaniei - „Mesaje de iubire„ 
Ediţia 2013

Scopul proiectului “ŞANSE EGALE“ este îmbunătăţirea procesului de incluziune şcolară pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale prin formarea şi specializarea cadrelor didactice din grădiniţe/şcoli din judeţul Maramureş.
Membri grupului ţintă sunt 300 de cadre didactice din întreg judeţul Maramureş.
Beneficiarii direcţi sunt copiii cu cerinţe educaţionale speciale, iar cei indirecţi sunt familiile acestor copii, precum şi comunitatea şcolară ca întreg. 

Obiectivele proiectului: 
1. Formarea şi specializarea a 300 de cadre didactice din grădiniţele şi şcolile din judeţul Maramureş în tehnici şi metode de lucru adecvate pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
2. Creşterea numărului de grădiniţe şi şcoli incluzive prin formarea şi specializarea cadrelor didactice în strategii corecte de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
3. Promovarea dreptului la educaţie prin conştientizarea beneficiilor care rezultă din incluziunea copiiilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru comunitatea şcolară.

Activităţile propuse includ elaborarea unui flyer cu informaţii despre proiect şi tematica cursului, diverse opinii legate de integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, încheierea de parteneriate de colaborare cu şcolile în care vom susţine cursurile, vizite ale cadrelor didactice interesate în cadrul Centrului de Zi al Asociaţiei Autism Baia Mare, cursuri de formare pentru grupul ţintă,  editarea unei broşuri cu informaţii despre proiect, metode şi procedee specifice de incluziune a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, opinii ale participanţilor la cursuri, mediatizarea şi diseminarea rezultatelor proiectului prin anunţuri în presă şi pe site-ul asociaţiei - luna iulie 2014.
Perioada de desfăşurare a proiectului: 01.06.2013 - 30.06.2014 - 12 luni.

Experienţa noastră în implementarea proiectelor care implică cursuri de formare:
Proiectul „Dezvoltarea organizatiei prin informare şi formare în serviciile sociale destinate persoanelor cu TSA şi implicare zonală activă” şi proiectul “Dezvoltare organizaţională prin consolidarea şi perfecţionarea serviciului de voluntariat, fundraising şi serviciilor specializate cu specific TSA” ne recomandă ca un ONG care pune accent pe formare şi instruirea categoriilor de persoane care vin în contact cu beneficiarii noştri.