Proiecte‎ > ‎

INCLUZIV - îmbunătăţirea procesului de incluziune şcolară pentru copii cu autism prin adaptarea mediului şi a metodelor folosite.

postat 7 oct. 2013, 04:52 de Site Autism Baia Mare   [ actualizat la 7 oct. 2013, 04:57 ]


Parteneri: INSPECTORATUL ŞCOLAR MARAMUREŞ ŞI ŞCOALA SIMION BĂRNUŢIU BAIA MARE

Motivaţie Fiecare copil este diferit şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.  Incluziunea şcolară înseamnă în primul rând  acceptarea de către mediul şcolar a copiilor, indiferent de dizabilitate, apartenenţă etnică şi socială, religie. Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii. Procesul de incluzine şcolară trebuie să fie o urmare firească a intervenţiei terapeutice pentru copilul cu autism. Din păcate există puţine cazuri în care acest lucru se realizează firesc.


Scopul proiectului este îmbunătăţirea procesului de incluziune şcolară pentru copii cu autism prin adaptarea mediului şi a metodelor folosite.Obiective:

  • Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia prin educatie. 
  • Adaptarea practicilor educaţionale din învăţământul de masă în beneficiul copiiilor cu autism. 
  • Promovarea dreptului la educaţie prin conştientizarea beneficiilor care rezultă din incluziunea copiiilor cu autism pentru comunitatea şcolară.


Grupul ţintă sunt copiii cu autism din cadrul Centrului de Zi care încep clasa a V-a. Beneficiarii direcţi sunt elevii Şcolii “Simion Bărnuţiu” Baia Mare care implementează clasa gimnazială incluzivă  pentru copiii cu autism.


Activităţile proiectului sunt: 

  • Sesiuni de informare pentru părinţi şi profesori 
  • Dotarea sălii în care va funcţiona clasa incluzivă;
  • Întocmirea planului educaţional pentru fiecare elev; 
  • Activităţi educative folosind metodele şi aborările adecvate pentru elevii cu autism; 
  • Actiuni de mediatizare şi promovare; 
  • Diseminarea rezultatelor proiectului pentru grupul ţintă şi pentru beneficiarii direcţi.


Impact

Prin acest proiect ne dorim o schimbare de mentalitate prin înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie depăşită. 

Necesitatea integrării şcolare prin adaptarea mediului si a metodelor vine din faptul ca  elevii cu autism vor copia comportamentele potrivite de la copii tipici.

Astfel gradul lor de socializare va creşte.

Integrarea elevului cu autism este un beneficiu şi pentru elevii din clasa din care face parte.

Elevii din clasă vor deveni mult mai toleranţi, mai responsabili şi vor accepta mult mai uşor diversitatea. 

Comments