Proiecte‎ > ‎

„Empatic – Tinerii băimăreni sprijină persoanele cu dizabilităţi”

postat 21 mai 2014, 04:33 de Site Autism Baia Mare
    
Dezvoltarea cadrului de cooperare intra şi inter-partenerial comunitar: Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor prin abordări inovative şi creative şi dezvoltarea oportunităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber pentru tineri.

    Scopul programului/proiectului:
Dezvoltarea organizaţională prin creşterea cantitativă şi calitativă a voluntarilor din cadrul Asociaţiei Autism Baia Mare, formarea lor continua pentru a facilita integrarea socială adecvată a persoanele asistate.
Prin acest proiect ne propunem implicarea şi responsabilizarea tinerilor cu privire la problemele sociale ale comunităţii în care trăiesc cu precădere pe conştientizarea problemei persoanelor cu dizabilităţi. Pentru realizarea acestui scop, vom folosi metode de educaţie nonformală  interactive şi dinamice. 

    Obiectivele proiectului : 
  • Dezvoltarea cadrului de cooperare intra şi inter-partenerial comunitar (Sprijinirea participării tinerilor voluntari la viaţa comunităţii)
  • Implicarea tinerilor  prin voluntariat in integrarea sociala adecvata a persoanelor cu dizabilităţi Stimularea atitudinii participative a tinerilor, prin incurajarea voluntariatului si a solidaritatii 
  • Promovarea solidarităţii tinerilor prin crearea unor grupuri de autoajutor/sprijin şi voluntariat
  • Schimbul de cunoştinţe și idei între tinerii voluntari care sunt persoane - resursa în activitatile unei  organizaţii neguvernamentale.
  • Îmbunătăţirea performanţelor individuale şi de echipă.
  • Însuşirea de abilităţi şi informaţii cu caracter preponderent practic necesar în viaţa de zi cu zi.
  • Formarea si specilizarea voluntarilor pe problematica persoanelor cu dizabilitati
  • Dezvoltarea abilitatilor
  • Informarea, consilierea si constientizarea publicului larg asupa problematicii persoanelor cu dizabilităţi, în special copii cu TSA (Tulburare de Spectru Autist).
    Modalităţile de selecţionare a grupului ţintă: 
Ne adresăm fără discriminare, celor care doresc să se îmbogăţească prin ceea ce dăruiesc. Tinerii vor fi selectionati pe baza CV-ului, se va tine cont de motivaţia tânărului şi profilul candidatului care va trebui să corespundă profilului Asociaţiei.


    Grupul ţintă: tineret
- vârsta medie -25
- numărul de persoane -20
- modalităţile de selecţionare a grupului ţintă - CV-uri, interviu

    Descrierea proiectului: 
Prezentaţi pe larg fiecare activitate, în ordine cronologică. Specificaţi denumirea activităţii, perioada de derulare, etapele ce vor fi parcurse, persoanele implicate în activitate, echipamentele necesare, etc. Aceste informaţii trebuie să se regăsească şi în Anexa nr. 2.

    In cadrul acestui proiect desfăşurat pe parcursul a 6 luni vom organiza 4 mari activităţi astfel:

A.Săptămâna Naţională a Voluntariatului – 12-18 mai 2014
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) este o acţiune desfăşurată în întreaga ţară de organizaţii care lucrează cu voluntari. În cadrul SNV vom organiza:
Campanie de recrutare de voluntari – pentru acest proiect, vom recruta 10 voluntari din randul tinerilor baimareni si inca 5 voluntari din cadrul ONG-urilor care lucreaza cu persoanele cu dizabilitati (Asociatia „Esperando”, ASSOC, Organzatia Caritas, Asociatia „Impreuna pentru ei” ). Vom împărţi flyere în diferite licee si facultăţi din oraş, vom mediatiza campania pe site-ul Asociaţiei şi pe pagina de Facebook. Pentru cei 5 voluntari din cadrul organizatiilor partenere, vom lua legatura direct cu coordonatorul de voluntari. Ca modalitate de recrutare a voluntarilor, se va face selecţia CV-urilor, iar persoanele care se potrivesc profilului voluntarului vor fi chemaţi la interviu. Cei selectati vor completa fişa de înscriere, vor lua la cunoştinţă clauza de confidenţialitate si procedurile interne ale Centrului de Zi. Voluntarii vor participa pe tot parcursul proiectului la activitatile din cadrul Centru de Zi.
Persoane implicate in activitate: coordonatorul Centrului de Zi, 2 asistenti sociali
Logistica: flyere, formulare, tricouri

Atelier de creaţie – organizat la Centrul de Zi – voluntarii din cadrul acestui proiect si voluntarii din cadrul proiectului „Da valoare timpului tau- Fii voluntar! (proiect finantat de Primaria Municipiului Baia Mare in anul 2013) alaturi de copiii din cadrul Centrului de Zi si terapeutii lor vor participa la un atelier de olarit condus de maestrul ceramist Daniel Les
Persoane implicate in activitate: 20 de voluntari, 10 copii, 5 terapeuti
Logistica: roata olarului, lut, alte materiale specific, diplome de participare

Atelier de handmade- tehnica Fimo – Doamna Marcela Pop, artizan handmade si  specializat in tehnica fimo, va introduce in tainele bijuteriilor din pasta polimerica voluntarii din cadrul proiectului
Participanti: 15 voluntari , 3 organizatori, 1 artizan 
Logistica: pasta polimerica, matrite, folii texturare, instrumente pentru embosare
     
B.Pregatire organizatorica a cursului “Abordari non-discriminative fata de persoanele cu dizabilitati- viziune exhaustiva” si a schimbului de tineri – luna iunie 2014
Luam legatura cu d-na Eva Bartok, logoped, presedintele Asociatiei Romane pentru Copii Dislexici, formator si consilier pentru parinti, colaborator al Asociatiei “Autism Baia Mare” si formator Cseh Agnes care vor susţine cursul.
Stabilim contractul, detaliile de transport, cazare si masa. Pregatim agenda cursului, suportul de curs, modelul diplomei si formularele specifice: fisa de prezenta, fisa de feedback.
In ceea ce priveste schimbul de tineri, luam legatura cu partenerii nostri: Asociatia Puzzle Romania si Fundatia World Vision – biroul zonal Bucuresti.

Cei 5 tinerii care vor veni in schimb de experienta pentru 5 zile sunt voluntari in cadrul celor  doua organizatii din Bucuresti.
Stabilim detaliile de transport, cazare si masa si propunem o agenda pentru fiecare zi a saptamanii. Angajaţii Asociaţiei şi voluntarii din cadrul proiectului vor aduce know-how-ul, iar voluntarii din Bucuresti  vor participa la toate activităţile Centrului de Zi, atât activităţi în interiorul Centrului, cât şi activităţi out-door: terapie comportamentală, logopedie, kinetoterapie, art-terapie şi meloterapie, terapie senzorială, activităţile de socializare şi petrecerea timpului liber.


C.Schimb de tineri voluntari – luna iulie 2014
Participanti: 5 tineri voluntari din cadrul Asociatiei Puzzle Romania si Fundatia World Vision, 3 angajati Asociatia “Autism Baia Mare”- 
Logistica: Centrul de Zi pentru copii cu autism, materiale specifice, fise de feedback

D.Curs “Abordari non-discriminative fata de persoanele cu dizabilitati- viziune exhaustiva” – luna iulie 2014
Participanti: 15 voluntari proiect, 5 tineri voluntari din cadrul Asociatiei Puzzle Romania si Fundatiei World Vision, 3 angajati Asociatia “Autism Baia Mare”- implicati in echipa de proiect
Logistica: Sala Centrului de Zi, laptop si videoproiector, formulare specifice, materiale diverse

E.Creare si  tiparire brosura “ Cod etic de conduita fata de persoanele cu dizabilitati” – lunile august- septembrie 2014
Participanti: 15 voluntari proiect, 5 tineri voluntari din cadrul Asociatiei Puzzle Romania si Fundatiei World Vision, 3 angajati Asociatia “Autism Baia Mare”- implicati in echipa de proiect, 2 supervizori- Eva Bartok şi Cseh Agnes
Logistica: Sala Centrului de Zi, intalniri directe si pe skype cu voluntarii, 

F.Distribuire brosura “Cod etic de conduita fata de persoanele cu dizabilitati” – luna octombrie – 2014
Vom disemina rezultatele proiectului si vom distribui brosura ONG-urilor din Baia Mare, ,autoritatilor publice locale,  partenerilor Asociatiei, profesionistilor din diferite domenii si oricarei alte  persoane interesate. Estimam distribuirea brosurii la aproximativ 10 ONG, 3 institutii publice locale, 20 parteneri si alte categorii de profesionisti.
Participanti: 15 voluntari implicati in proiect, 3 membri din echipa de proiect
Logistica: liste de distributie, fise de feedback

    Rezultate preconizate: 
    Ne dorim ca acest proiect să aibă un impact direct în rândul tinerilor baimareni si  să se implice în viaţa comunitătii  prin empatie si toleranta faţă de persoanele cu dizabilităţi. Ne dorim sa promovarea voluntariatului la adevarata valoare în rândul tinerilor, ca  modalitate de petrecere a timpului liber constructiv, prin acumularea de exprienţă si  dezvoltarea relatiilor interpersoanale.
Acest proiect doreste să crească responsabilitatea socială în rândul tinerilor şi să îi determine pe tineri să fie o componentă activă în societate, ducând astfel, prin implicare şi participare la viaţa publică, la dezvoltarea societăţii civile . Tinerii trebuie să conştientizeze faptul că ei joacă un rol important în societatea civilă  şi că e necesară o cât mai bună pregatire şi informare a lor asupra ceea ce înseamnă şi ceea ce presupune solidaritatea si ajutorarea grupurilor in nevoie.
Se doreste cresterea  gradul de conştientizare în rândul tinerilor  a ceea ce implică să fii un cetăţean activ, prin implicare in diverse activitati caritabile. Voluntarul va fi capabil să-şi îmbunătăţească capacitatea de a înţelege impactul pe care îl are asupra celorlalţi. 
    Proiectul isi propune intarirea coeziunii sociale si a solidaritatii comunitare prin imbunatatirea si diversificarea serviciilor sociale acreditate, si dezvoltarea institutionala prin facilitarea accesului la resurse pentru dezvoltarea sistemului de asistenta sociala in comunitate.
    Viziunea organizaţiei noastre este abordarea dizabilităţii din punct de vedere al drepturilor omului. Filozofia noastră este incluziunea, bazată pe credinţa că toţi oamenii sunt egali şi trebuie respectaţi şi valorizaţi.
Voluntarii au acces la povesti unice si la metode de interventie care dovedesc importanta angajamentului uman in obtinerea unor rezultate incredibile. 
    Noi considerăm persoana cu dizabilitati ca deţinător de drepturi garantate prin lege şi prin convenţii internaţionale. Scopul final al tuturor demersurilor noastre este de a abilita persoanele cu autism şi de a asigura participarea acestora la viaţa activă a comunităţii, din punct de vedere politic, economic, social şi cultural.
    Diversificarea metodelor si crearea unor instrumente de recunoastere a voluntariatului pot stimula implicarea in activitati de voluntariat, oferind voluntarilor posibilitatea de a dobandi recunoasterea cunostintelor si competentelor dobandite in activitatea de voluntariat. O astfel de masura poate fi integrata in politicile publice destinate scaderii somajului si cresterii gradului de angajabilitate al persoanelor, un aspect prioritar la nivelul intregii Uniuni Europene.


Comments