Proiecte‎ > ‎

“ŞANSE EGALE“- Proiect finanţat de Cosmote

postat 21 ian. 2014, 03:35 de Site Autism Baia Mare   [ actualizat la 21 ian. 2014, 03:44 ]
“ŞANSE EGALE“- Proiect finanţat de Cosmote în cadrul campaniei - „Mesaje de iubire„ 

Ediţia 2013

Perioada de desfăşurare a proiectului: 01.06.2013 - 30.06.2014.

Scopul proiectului “ŞANSE EGALE“ este îmbunătăţirea procesului de incluziune şcolară pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale prin formarea şi specializarea cadrelor didactice din grădiniţe/şcoli din judeţul Maramureş.

Membri grupului ţintă sunt 300 de cadre didactice din întreg judeţul Maramureş. 
Beneficiarii direcţi sunt copiii cu cerinţe educaţionale speciale, iar cei indirecţi sunt familiile acestor copii, precum şi comunitatea şcolară ca întreg. 

Obiectivele proiectului: 

1. Formarea şi specializarea a 300 de cadre didactice din grădiniţele şi şcolile din judeţul Maramureş în tehnici şi metode de lucru adecvate pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

2. Creşterea numărului de grădiniţe şi şcoli incluzive prin formarea şi specializarea cadrelor didactice în strategii corecte de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

3. Promovarea dreptului la educaţie prin conştientizarea beneficiilor care rezultă din incluziunea copiiilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru comunitatea şcolară.

 Activităţile desfasurate: 

-elaborarea suportului de curs: METODE ȘI TEHNICI DE INCLUZIUNE A ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI- SPECIFICUL INCLUZIUNII ELEVILOR CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST

Modul I – Autismul- introducere

 • 1. Autismul, definiţii şi concepte;
 • 2. Etiologie, prevalenţă
 • 3. Simptomatologie
 • 4. Criterii de diagnostic conform DSM – IV- TR

 Modul II – Dezvoltarea tipică a copilului şi dezvoltarea atipică

 • 1. Dezvoltarea cognitivă
 • 2. Dezvoltarea limbajului
 • 3. Dezvoltarea emoţională şi socială
 • 4. Dezvoltarea jocului
 • 5. Caracteristicile comportamentale

 Modul III – Teorii ale autismului

 • 1. Teorii neuroanatomice
 • 2. Teorii psihanalitice
 • 3. Teorii cognitive
 • 4. Teorii comportamentale

 Modul IV – Terapii practicate în tulburarea de spectru autist

 • 1. ABA – Applied Behavior Analisys
 • 2. PECS – Picture Exchange Communication System
 • 3. TEACCH – Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children
 • 4. RDI – Relationship Development Intervention (RDI)
 • 5. Floor Time
 • 6. Son – Rise
 • 7. Terapia prin integrare senzorială

 Modul V– Analiza comportamentului elevului

 • 1. Comportamentul şi caracteristicile sale
 • 2. Modelul ABC
 • 3. Analiza funcţională a comportamentului

 Modul VI – Incluziunea şcolară

 • 1. Practici incluzive în Europa
 • 2. Educaţia incluzivă în România
 • 3. Starea de fapt

 Modul VII – Strategii educaţionale de integrare şcolară a elevilor cu TSA

 • 1. Adaptarea mediului şi organizarea activităţii instructiv – educative
 • 2. Abordări instrucţionale
 • 3. Adaptarea curriculară
 • 4. Planul educaţional individualizat
 • 5. Dezvoltarea abilităţilor de socializare
 • 6. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • 7. Rolul însoţitorului
 • 8. Educarea elevilor despre autism

 - elaborarea unui flyer cu informaţii despre proiect şi tematica cursului;

- încheierea de parteneriate de colaborare cu şcolile în care am susţinut cursurile

- vizite ale cadrelor didactice în cadrul Centrului de Zi al Asociaţiei Autism Baia Mare

- cursuri de formare pentru grupul ţintă:

 

Curs 1 – Școala Simion Bărnuțiu Baia Mare, 9-10 octombrie 2013, 19 cursanți

Curs 2 – Baia Mare, Școala Gimnazială Specială, 16-17 octombrie 2013, 18 cursanți

Curs 3 – Baia Mare, 23-24 octombrie 2013, 25 de cursanți

Curs 4 – Târgu Lăpuș, 6-7 noiembrie 2013, 32 de cursanți

Curs 5 – Sighetu Marmației, 20-21 noiembrie 2013, 29 de cursanți

Curs 6 - Baia Mare, Școala Gimnazială Specială, 27-28 noiembrie 2013, 18 cursanțiComments