Evenimente‎ > ‎

Acum puteți susține accesul la educație pentru copiii cu autism

postat 20 iul. 2015, 05:19 de Site Autism Baia Mare   [ actualizat la 27 mar. 2016, 08:36 ]
        Vă mulțumim !

        Pentru că ați ales să donați în cadrul campaniei „La școală cu Julia”, putem achiziționa o tabletă pentru micii școlari din clasa pregătitoare.
        Campanie de strângere de fonduri derulată în perioada 10 iulie-10 august 2015 pe platforma sprijina.ro.

        Ne pregătim cu drag de școală.​"​


La școală cu Julia
Copiii sunt viitorul nostru. Viitorul lor depinde de cât investim în educația lor și cum le suntem alături.
    Julia este o fetiță cu părul bălai, ca și fetițele din povești. Îi plac excursiile cu colegii de clasă și să asculte muzică la telefonul mobil. Dar povestea Juliei este puțin diferită. Deși în urmă cu 6 ani a fost diagnosticată cu autism, datorită terapiei potrivite Julia merge acum la o școală de masă. Prin intermediul proiectului INCLUZIV, ca și Julia, alți 7 copii cu autism din Baia Mare pot învăța alături de copii tipici, prin metode adaptate lor și folosind instrumente interactive.Asociația Autism Baia Mare a dezvoltat programul INCLUZIV: 
3 clase unde 8 copii cu autism învață alături de copii tipici.
De ce?

Pentru că fiecare copil învață în propriul ritm, și pentru că toți copiii au dreptul la educație.
Pentru că astfel toți copiii înțeleg că suntem diferiți dar împreună putem face lucruri frumoase și în compania altor copii de vârsta lor se dezvoltă social, învață să relaționeze și capătă încredere.
Toți copiii din clasele incluzive învață să fie de ajutor și să-și împărtășească cunoștințele, să privească lumea cu alți ochi.
Pentru că viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi educăm azi toţi copiii.Clase incluzive, mediu adaptat – program unic în România

    Toţi copiii au de câştigat atunci când specialistul adaptează planul de studii şi stilul de predare astfel încât să se potrivească cu diversitatea specifică a grupului. De obicei, aceste adaptări necesită puţine materiale suplimentare dar multă creativitate.

    Prin terapie, copiii cu autism învaţă ceea ce alţi copii învaţă natural.  Pentru aceasta adaptăm permanent materialele didactice și metodele de învățare la nevoile lor. Fiecare copil învață diferit - de aceea este important ca profesorii și terapeuții lor să îi cunoască și să se poată adapta stilului lor. Copiii cu autism, ca și ceilalți copii, învață cel mai bine sub formă de joc, tabla interactivă și tabletele sunt instrumente esențiale la fiecare oră, de care beneficiază toți elevii clasei.
Experienţa educaţională a copiilor noştri este o întrecere de cursă lungă, un maraton, nu un sprint, iar pe parcurs micile succese merită sărbătorite.

De la proiect pilot la model dovedit

O a patra clasă incluzivă a fost deja aprobată și normată la Baia Mare începând cu toamna anului în curs: clasa zero la Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu”.

ACUM POȚI CONTRIBUI LA VIITORUL LOR!
Prin DONAȚII
SHARE
SPONSORIZĂRI 

în calitate de persoană juridică sumele acordate pot fi deduse în limita a 20% din  impozitul pe profit și 3 la 1000 din cifra de afaceri – contract sponsorizare
beneficiați de promovare pe www.autisbaiamare.ro și în presa scrisă și online

Împreună dăm șanse copiilor cu autism !
Investim în viitor

Este esenţial să facem din calitate un obicei mai degrabă decât un eveniment ocazional.

Programul INCLUZIV este gândit ca un punct de pornire pentru un proces pe termen lung care să ne conductă către o societate pregătită să accepte copiii și tinerii cu autism ca parte activă a ei.
Pentru continuarea programului în anul școlar 2015/2016 este nevoie de 196 500 lei.

Donațiile vor folosi la
            •achiziționarea de mijloace interactive de învățare – 4 tablete, laptop, videoproiector, tabla interactiva,                         consumabile - 18 000 lei
            •costuri salariale brute pentru 8 terapeuți pentru un an școlar și formarea adecvată și continuă a profesorilor și              terapeuților – 178 500 lei.


    Am pornit în anul 2013 în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Baia Mare, cu o clasă cu 3 copii cu autism, am ajuns la 8 elevi cu autism integrați școlar în anul 2014/2015, iar pentru anul școlar 2015/2016 ne pregătim să primim încă 6 copii în clasa zero.
Ne dorim să-I învăţăm pe copiii noștri, atât pe cei cu autism cât și pe cei tipici cum să gândească, nu ce să gândească.
    Drumul ce urmează a fi parcurs spre a transforma o şcoală tradiţională în una incluzivă poate fi unul lung şi dificil, însă, în cele din urmă, întreaga comunitate şcolară beneficiază de pe urma incluziunii, care înseamnă mult mai mult decât plasarea sau integrarea  copilului cu dificultăţi de învăţare şi socializare în clasele din şcolile de masă. Este nevoie de schimbări fundamentale care să vină din partea întregii comunităţi şcolare şi să adreseze nevoile particulare ale fiecărui elev. Şcolile incluzive sunt unităţi de învăţământ în care se asigură o educaţie de calitate pentru toţi copiii din comunitate, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, pentru o realizare deplină a potenţialului nativ.

Monica Buia-profesor de limba română
    “A lucra cu copiii cu tulburare de spectru autist a fost o provocare pentru mine ca dascăl și ca om. Știam puțin despre ce înseamnă autism, despre dificultățile cu care se confruntă acești copii. Am învățat și învăț însă pe parcurs, prin activitatea zilnică de la clasă. La fel ca și ceilalți colegi ai lor, ei au nevoie de multă afecțiune și de stimularea încrederii în sine. Mă bucur să fac parte din viața lor, că pot să aduc o rază de lumină în sufletele lor. A lucra cu copiii cu autism înseamnă DĂRUIRE, RĂBDARE și SATISFACȚIE !”

Maria Kalisch-profesor de matematică
    „Lucrul cu copiii din INCLUZIV a avut un impact deosebit asupra mea. Am învăţat că ei sunt de o sinceritate debordantă, au o mare putere de muncă și rețin foarte bine ceea ce au învăţat. Oferă multă dragoste şi optimism! M-au motivat să studiez mai mult şi mi-au dat posibilitatea abordării unor noi metode didactice pe care le folosesc acum şi la celelate clase. Metodele interactive îi stimulează vizual, le captează atenția și îi fac mai activi și mai implicaţi în procesul de învăţare.”


INCLUZIV
Viitorul societăţii depinde de modul în care 
creştem şi educăm azi toţi copiii

    Oamenii se nasc egali, însă ceea ce-i diferenţiază pe parcursul vieţii sunt oportunităţile de care beneficiază.. Nu există doi copii identici, de aceea e nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil. Diversitatea lor este o resursă de învăţare şi dezvoltare pentru toţi. Fiecare copil este important nu doar pentru familia lui, ci pentru întreaga societate. Cu siguranţă fiecare copil poate învăţa.

    Pentru a putea pregăti elevii cu TSA pentru un trai cât mai independent, ei au nevoie de abilităţi de socializare. Pentu a putea dezvolta abilităţi sociale este nevoie de oportunităţi de socializareCercetările indică îmbunătăţirea semnificativă a relaţiilor sociale a elevilor cu TSA atunci când sunt incluşi în grupurile de elevi tipici. Rezultatul indubitabil - creşterea independenţei!

    Fiecare copil este diferit, special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Deseori, necesităţile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) nu sunt recunoscute şi se consideră că acestia nu pot contribui activ în societate iar educarea lor separată duce la marginalizare şi discriminare, împiedicându-le formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Segregarea copiilor în funcţie de diagnostic nu este de multe ori în cel mai bun interes al copilului. Incluziunea le dă posibilitatea copiilor să înveţe intr-un mediu natural, stimulativ dar trebuie considerată de la caz la caz. 


Obiectivele generale ale proiectului sunt:
•creşterea performanţelor şcolare prin personalizarea învăţării şi adaptarea curriculei în funcţie de gradul de dezvolare cognitiv-afectivă;
• schimbarea mentalităţii profesorilor şi elevilor din şcolile de masă prin mai buna înţelegere a nevoilor particulare ale elevilor cu autism în special şi CES în general;
• creşterea nivelului de socializare a copiilor cu autism prin expunerea directă la comportamentul colegilor lor neurotipici;
• creşterea toleranţei, acceptarea şi aprecierea diversităţii pentru elevii din şcolile de masă;
• formarea continuă a cadrelor didactice de la clasa incluzivă.


De ce este INCLUZIV un proiect aparte?

    Mediul în care elevii învaţă este unul adaptat. Activitatea claselor se desfăşoară în spaţiul reamenajat al bibliotecii Şcolii Simion Bărnuţiu, respectiv spaţiul reamenajat al laboratorului de informatică al Şcolii Gimnaziale nr.18. Clasele au fost organizate astfel încât există un spaţiu pentru instrucţia frontală, alt spaţiu pentru activităţile de grup, o zonă multimedia şi o zonă de activităţi libere, potrivită pentru pauzele senzoriale. Elevii au acces la două tablete digitale şi o tablă interactivă. Aceste mijloace sunt utilizate constant pentru creşterea abilităţilor de scriere, a celor matematice dar şi pentru accesul la o lume virtuală care face mai uşor realizabilă trecerea de la abstract spre lumea reală.

    Actualmente raportul profesor-elev este 1:1 la orele de Limba română şi Matematică, obiectivul general fiind reprezentat de creşterea capacităţii de a comunica specific, de a gândi critic si de a abstractiza. Credem cu fermitate că fiecare copil este capabil să îşi maximizeze potenţialul dacă are acces la informaţie şi dacă această informaţie este expusă cu frecvenţa, intensitatea şi durata necesare.

    Procesul de predare este unul personalizat, intim. Planurile educaţionale individualizate sunt întocmite în urma studierii atente a rapoartelor psihologice, a evaluărilor formative şi summative şi a observaţiei directe de către întreaga echipă implicată în proiect. Se vizează în special creşterea abilităţilor de comunicare orală şi limbaj, înţelegere a limbajului scris şi a abilităţilor de scriere, a celor logico-matematice dar şi a celor socio-afective.
     
    Curricula este una adaptată şi modificată pentru a servi nevoilor de învăţare ale copiilor. Cu alte cuvinte, şcoala creează aşteptări pentru nivelul actual al copilului, nu pentru nivelul la care ar trebui teoretic să se găsească. De asemenea, ea este una comprehensivă-aducem exteriorul la ei şi invers şi nu predăm izolat ci cross-curricular. Fişele sunt personalizate în funcţie de conceptual studiat şi de abilităţile şi nevoile copiilor. Metodele de predare sunt multi-modale sau multi-senzoriale, adresându-se deci nu doar elevilor care invaţă preponderant visual sau auditiv, ci şi celor care învaţă kinestezic sau combinat.

    Modalitatea de predare este una directă, secvenţială şi explicită, de la concret la abstract. Folosim tehnologie de asistenţă şi instrumente educaţionale virtual prin intermediul tabletelor şi tablei interactive. Copiilor li se oferă feed-back specific şi imediat, învăţarea prin descoperire şi în mediul natural (pauză, pe hol,în comunitate). Orele de curs sunt presărate cu pauze senzoriale într-un mediu diferit de cel clasic, cu zone bine determinate în spaţiul sălii de clasă. Evaluările formale sunt personalizate (scrise pentru asigurarea obiectivităţii) cu adaptări şi modificări clar specificate. Rutinele zilnice sunt bine stabilite şi însoţite de orare vizuale şi pictorial pentru a creşte predictabilitatea zilei în curs.

    În paralel cu eforturile academice se fac eforturi intense şi pe partea de socializare şi comunicare/limbaj. Creşterea stimei de sine va duce implicit la creşterea performanţelor academice. Elevii noştri au integrate două ore de terapie comportamentală în orarul de fiecare zi.

    Un alt exemplu de bună practică utilizat în cadrul proiectului este menţinerea confidenţialităţii prin implementarea şedintelor individuale cu părinţii. Liniile de comunicare sunt în permanenţă deschise-părinţii sunt informaţi zilnic despre progresul sau dificultăţile copiilor lor atât în scris, prin completarea unei fişe comportamentale anecdotale,cât şi verbal.

    Se accentuează particularul, nu generalul şi se oferă soluţii concrete nu doar se identifică probleme. Elevii beneficiază de oportunităţi frecvente de a răspunde instrucţiei prin strategii didactice bazate pe cooperare.

    Un citat celebru subliniază: “Profesorul mediocru spune, profesorul bun explică, profesorul superior demonstrează şi profesorul extraordinar inspiră”. Dorinţa noastră este să aducem în fiecarezi un strop de inspiraţie în vieţile copiilor noştri. Pe acest considerent,formarea corpului profesoral este una continuă, bazată pe auto-analiză şi expunere la o metodică alternativă, pentru că doar înţelegând implicaţiile diferenţelor de învăţare şi pregătindu-ne să predăm elevilor cu varii caracteristici putem să le oferim elementele necesare succesului. Ne dorim să-I învăţăm cum să gândească, nu ce să gândească.


Rezultate concrete
    La trei luni de la începerea anului şcolar, progresele înregistrate de elevii din program erau déjà vizibile. Acum, aproape de finalul anului şcolar se poate spune că sunt remarcabile. Aceste progrese nu sunt doar de natură academic (măsurabile), ci şi de natură socio-afectivă (observabile). Ei progresează constant, în ritm propriu, datorită stimulării academic corespunzătoare. Propoziţiile orale şi scrise sunt mai extinse, utilizează mai mulţi descriptori (adjective şi adverbe) şi secvenţializează fragmente literare.Vin la şcoală cu plăcere după experienţe anterioare mai puţin reuşite, se bucură de atenţia personalizată, întreabă atunci când au nevoie de clarificări şi au prieteni, nu doar colegi. Dezvoltarea lor cognitivă, de limbaj şi social este consolidată prin interacţiuni semnificative cu cei de aceeaşi vârstă. Au devenit mai inteligenţi emoţional şi reacţionează pozitiv la schimbări în cele mai multe situaţii. Învaţă pe parcurs să îşi accepte propriile forţe şi nevoi şi chiar dacă nu fiecare zi este  “perfectă”, încep să-şi construiască o interdependenţă şi să persevereze în pofida obstacolelor. Mai mult decât atât decât atât, ei simt că aparţin unui grup.

    Experienţa echipei şi eficacitatea instrucţiei vor asigura continuitatea şi succesul programului şi pe viitor.

ACUM POȚI CONTRIBUI LA VIITORUL LOR!Comments