Serviciile oferite de către Asociaţia Autism Baia Mare


    Evaluare

    Atât pentru copiii deja diagnosticaţi cu tulburare pervazivă de dezvoltare, cât şi pentru cei care sunt doar suspectaţi sau prezintă cîteva simptome, este necesară o evaluare psihologică iniţială. Acest lucru este necesar pentru a ne informa cu privire la stadiul în care se află copilul, pentru a afla cu exactitate ce anume ştie să facă şi ce comportamente neadecvate prezintă. La această evaluare vor lua parte şi părinţii, astfel încât să se poată obţine cât mai multe informaţii referitoare la abilităţile copilului şi la problemele sale comportamentale. De asemenea, evaluatorul va observa copilul, îi va adresa anumite cerinţe şi va interacţiona cu acesta. 

    În urma evaluării părinţii vor primi un raport de evaluare iar copilul va beneficia de un plan de intervenţie personalizat, în funcţie de abilităţile şi de nevoile sale. Evaluatorul, echipa terapeutică şi părinţi, de comun acord, vor stabili obiective clare de lucru atât în cadrul centrului cât şi acasă.

    Evaluarea va fi de fapt un proces continuu, datorită faptului că fiecare răspuns al copilului va fi notat pentru a-i putea monitoriza progresul. Vor fi efectuate reevaluări periodice pentru a putea stabili noi obiective în funcţie de nevoile şi de evoluţia copilului.  


Asociaţia noastră are acreditate următoarele activităţi de TERAPIE SPECIALIZATĂ pentru persoanele cu autism:

Terapii comportamentale 

 • Terapia ABA – ABA este o ştiinţă a comportamentului uman. Este un proces de aplicare sistematică a intervenţiilor bazate pe principiile învăţării cu scopul de a îmbunătăţi comportamentele adaptative şi achiziţiile necesare adaptării le mediu. Analiza comportamentală aplicată este o tehnică prin care se evaluază mediul în care trăieşte o persoană, apoi se fac anumite schimbări cu scopul de a produce îmbunătăţiri semnificative în comportamentul uman, în sensul adaptării acestuia la cerinţele mediului social. 
ABA utilizează antecedentele şi consecinţele unui comportament pentru a produce modificări dezirabile ale acestuia. Acest tip de terapie se bazează pe ideea “comportamentul uman este influenţat de experienţele trecute şi prezente, dar şi de structura genetică a individului”.

Copilul cu autism poate avea comportamente în exces (autostimulare, automutilare, agresiune, hiperkinetism, comportamente obsesive, comportamente stereotipe), dar şi comportamente deficitare (limbaj, abilităţi sociale, abilităţi de joacă, abstractizări şi autoservire). Scopul terapiei este acela de a descreşte comportamentele excesive, de a îmbunătăţi comportamentele deficitare şi de a modela altele noi, toate aceste lucruri fiind posibile prin intermediul controlului întăritorilor.

 • PECS (Picture Exchange Communication System) – comunicarea cu ajutorul imaginilor. Sistemul de comunicare PECS nu înlocuieşte metodele de terapie necesare oricărui copil cu tulburări de dezvoltare, ci este folosit în situaţia în care limbajul întârzie să apară, deoarece, în această situaţie, copilul are nevoie de un sistem, o modalitate prin care să-şi exprime necesităţile şi să-şi elimine frustrările ce apar în momentul în care comunicarea nu este posibilă. PECS începe prin a învăţa copilul să înmâneze o pictogramă a unui item dorit „partenerului de comunicare”, acesta din urmă onorând imediat cererea. Sistemul merge mai departe predând discriminarea pictogramelor şi modalitatea de a le pune împreună în propoziţii. În fazele avansate copiii sunt învăţaţii să răspundă la întrebări şi să facă comentarii.

 

Logopedia

    Logopedia este disciplina care se ocupă de educarea şi reeducarea limbajului. În cazul în care copilul a început să dezvolte limbajul expresiv, dar întâmpină dificultăţi în achiziţionarea acestuia, este recomandată şi necesară, alături de terapia comportamentală, şi terapia logopedică. Spre deosebire de cazul copiilor tipici cu tulburări sau întârzieri în dezvoltarea limbajului, caz în care sunt folosite tehnicile de bază ale logopediei, la copiii cu autism intervenţia logopedică se face în funcţie de abilităţile copilului şi de gradul său de afectare. În cazul în care, spre exemplu, copilului îi lipsesc abilităţile de imitaţie, logopedul şi echipa de terapeuţi lucrează în acelaşi timp, într-un mod cât mai atractiv pentru copil, asupra abilităţilor de imitaţie.


Kinetoterapia

    Copiii cu autism şi cei cu sindrom Asperger pot avea diferite deficiente în ceea ce priveşte: forţa musculară, coordonarea, echilibrul, însuşirea deprinderilor motrice de bază şi utilitare, funcţiile senzorio-motrice, motricitatea fină şi capacitatea de relaxare.

    Kinetoterapia sau terapia prin mişcare în cazul copiilor cu autism aduce îmbunătăţiri la nivelul abilităţilor motrice şi senzoriale, dar şi îmbunătăţiri ale controlului comportamental. De asemenea, un program terapeutic complex îi ajută pe copii să-şi cunoască mai bine propriul corp, să se integreze mai bine în mediul înconjurător şi să relaţioneze mai bine cu ceilalţi oameni.

Obiectivele urmărite prin programul kinetoterapeutic sunt:

 • Dezvoltarea motricităţii generale (a aptitudinilor motrice şi a deprinderilor motrice);
 • Dezvoltarea motricităţii fine şi a îndemânării motorii, necesare autoservirii şi diverselor activităţi cu caracter practic;
 • Educarea echilibrului static şi dinamic;
 • Educarea ritmului şi a coordonării mişcărilor;
 • Dezvoltarea dominantei laterale;
 • Dezvoltarea capacităţii de percepţie, orientare şi organizare spaţio-temporală;
 • Formarea percepţiei corecte a schemei corporale.

 

Terapie pentru integrare senzorială

    Integrarea senzorială este organizarea informaţiei trimisă de senzori pentru a fi folosită. Cele şapte sisteme senzoriale sunt responsabile pentru detectarea semnalelor vizuale, a sunetelor, mirosurilor, gusturilor, temperaturilor, durerii, poziţiei şi mişcării corpului. Majoritatea copiilor cu autism suferă de disfuncţii în integrarea senzorială, lucru care înseamnă că valul de impulsuri senzoriale nu este prelucrat şi organizat de creier astfel încât copilul să perceapă informaţia despre el şi despre lumea înconjurătoare într-un mod real.

    Fiecare copil beneficiază de o aşa-numită “dietă senzorială”, şi anume un program de activităţi strict planificate de către terapeut, astfel încât să fie satisfăcute nevoile sistemului său nervos.

    Asociaţia Autism Baia Mare dispune de o sală specială în care aceste programe pot fi desfăşurate, o sală care ajută copilul să înveţe prin joacă: de la urmărirea cu privirea a unor lumini stralucitoare (spoturi), forme şi modele în mişcare până la schimbarea culorilor camerei printr-o simplă apăsare pe buton, existând posibilitatea asocierii culorilor cu sunete.

 Într-o singură şedinţă copilul cu autism  poate experimenta o multitudine  de stimuli: tactili, mirosuri, senzaţii, imagini, voci, sunete, gusturi. Acesta trebuie  să reuşească  să găsească sensuri lucrurilor pe care le aude, le vede, le gustă, le miroase şi le simte. Având functionalităţi multiple, camera senzorială poate fi folosită şi pentru relaxare şi combaterea  stresului (agitaţiei) dar şi ca element motivator pentru copiii din programele de terapie.

 

Terapii alternative: art-terapie, meloterapie, terapie ocupaţională 

    Art-terapia, meloterapia şi terapia ocupaţională sunt terapii alternative pe care Asociaţia Autism Baia Mare le pune la dispoziţia copiilor, acestea venind în completarea terapiilor mai sus amintite.

    Asociaţia dispune de un atelier de terapie prin arte combinate în cadrul căruia copiii cu autism au ocazia să înveţe să lucreze în echipă şi să socializeze, să-şi dezvolte atenţia, să coopereze cu alţi copii şi să respecte regulile, să aibă iniţiativă şi să îşi dezvolte independenţa, să-şi consolideze abilităţile practice (tăiat, lipit, modelat), să-şi dezvolte imaginaţia şi spiritual creativ.

Pentru toate acestea avem o serie de activităţi cum ar fi:

 • Jocuri de competiţie şi de echipă;
 • Jocuri de rol;
 • Pictură şi modelaj;
 • Gimnastică şi dans;
 • Poveşti şi confecţionare de măşti;
 •  Activităţi pentru dezvoltarea motricităţii fine;
 • Activităţi pentru stimularea limbajului verbal şi nonverbal;
 •  Teatru (mima, imitaţie, interpretare roluri)
 • Olărit