Asociaţia “Autism Baia Mare”  a fost înfiinţată în octombrie 2008 de 8 părinţi ai copiilor cu autism din judeţul Maramureş, cu scopul de a apăra şi promova drepturile şi interesele persoanelor cu autism şi ale familiilor acestora.

Asociaţia este acreditată de către Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judeţului Maramureş să furnizeze atât servicii primare cât şi servicii specializate.


Servicii primare:
 • Măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială
 • Măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale
 • Măsuri şi activităţi care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Activităţi şi servicii de consiliere
 • Activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii 
Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi (autism) a fost înfiinţat în iunie 2010 şi oferă următoarele tipuri de servicii specializate:
 • Educare şi intervenţie
 • Consiliere psihologică pentru copil şi familie 
 • Socializare şi petrecerea timpului liber
 • Reintegrare comunitară
 • Asistenţă şi îngrijire
 • Recuperare şi reabilitare
Particularizat pe problematica persoanei cu dizabilităţi:
 • Terapie comportamentală specifică, personalizată şi adaptată nevoilor copiilor
 • Logopedie
 • Kinetoterapie
 • Art-terapie şi meloterapie
 • Terapie senzorială – în camera senzorială
 • Activităţi de socializare
 • Consiliere părinţi

Nr. beneficiari: 60 copii (în luna ianuarie 2015) din întreg judeţul Maramureş cu vârste: între 2 şi 14 ani.
Tipuri de diagnostic: tulburare pervazivă de dezvoltare, întârziere pe linia limbajului receptiv/expresiv, retard psihic, ADHD şi autism.

Puncte de lucru ale Asociaţiei:
 • Sediu social – Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 23
 • Centrul de zi pentru copiii cu autism: Str. V.Babeș nr. 52, Baia Mare
 • Mulţumită parteneriatelor cu diferite instituţii, ne desfăşurăm activitatea şi la: Spitalul din Baia Sprie, Târgu Lăpuş, Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei.

Motivaţie - de ce existăm

Asociaţia Autism Baia Mare s-a înfiinţat la finele anului 2008 cu scopul de a apăra şi promova drepturile şi interesele persoanelor cu autism şi ale familiilor acestora.

Iniţiatorii sunt părinţi ai copiilor cu autism din judeţul Maramureş care se confruntă cu o gamă largă de probleme legate de particularităţile de natura medico-sanitară şi socio-educaţională pe care le presupune aceasta maladie.

Prin acţiunile noastre urmărim ca persoanele cu autism (copii, adolescenţi, adulţi) să beneficieze de servicii de calitate şi adecvate nevoilor lor şi încercăm să provocăm o schimbare de mentalitate şi de atitudine în societatea românească astfel încât aceasta să ofere condiţii demne de viaţă, şanse egale la o viaţă normală, inclusiv persoanelor cu tulburări din spectrul autist, care să devină prin abordare şi intervenţie corespunzătoare, cetăţeni funcţionali şi independenţi, iar nu cazuri sociale.

Demersul nostru este îngreunat de faptul că nu există suficientă informaţie despre autism în mediile medicale şi cu atât mai puţin în cercurile sociale nespecializate, ne confruntăm cu un mare deficit de specialişti şi terapeuţi în această zonă, iar resursele financiare pe care le presupune de obicei un demers eficient sunt total insuficiente.

Persoana cu autism trebuie ajutată prin terapii specializate să dobândească abilităţile pe care restul oamenilor le au. Copilul autist, cu nimic diferit de orice copil tipic (sau "normal") în multe aspecte, de la cel fizic până la caracteristici intelectuale, manifestă deficiente de socializare, de comunicare verbală sau nonverbală şi comportamente repetitive şi stereotipe. Fiecare dintre aceste simptome se manifestă în grade şi prin comportamente diferite la fiecare copil/persoană cu autism.

Statisticile internaţionale realizate începând cu anii '90 relevă o incindenţă alarmantă a tulburărilor din spectrul autismului, fiind o afecţiune mai des întâlnită decât cancerul, diabetul, SIDA sau sindromul Down.

Autismul poate apărea în toate tipurile de familii, indiferent de mediu social, rasa, etnie şi este de 4 ori mai întâlnit la băieţi decât la fete.

Lipsa unui diagnostic precoce, a specialiştilor şi a intervenţiei adecvate începând de la o vârstă fragedă duce la imposibilitatea şcolarizării şi integrării sociale a acestor copii.

Intenţiile Asociaţiei Autism Baia Mare

Scopul principal al demersului nostru este asigurarea accesului copiilor cu autism la o terapie de specialitate, pornind de la premiza că este condiţia necesară şi obligatorie care poate duce la îndeplinirea tuturor celorlalte obiective ce ţin de integrarea şi acceptarea socială.

Obiectivele şi demersurile Asociaţiei Autism Baia Mare:

 • informarea largă a publicului şi sensibilizarea acestuia cu privire la problematica persoanei cu autism şi a familiei acestuia;
 • promovarea drepturilor persoanei cu autism la sănătate şi educaţie;
 • încurajarea şi asigurarea cooperării între diferitele grupări profesionale, (cercetători, medici, terapeuţi şi alţi profesionişti) pentru formarea lor profesională, dezvoltarea de servicii de diagnostic şi intervenţie, iniţierea şi susţinerea de programe de cercetare;
 • atragerea şi încurajarea de voluntari;
 • primirea de contribuţii, subscripţii, donaţii, sponsorizări şi alte forme de ajutor financiar, accesarea unor fonduri specializate dedicate dezvoltării acestui segment de asistenţă socială;
 • investirea si utilizarea banilor pentru realizarea obiectivelor asociatie;
 • iniţierea şi întreprinderea de activităţi sau cooperări cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniu.